אוברסיז אתרי פעילות

אוברסיז חיפה

* מתחם גב-ים (4 אתרים).

* מסוף מכולות רשוי.

* מסוף מכולות חופשי.

* מתקן ח.ל. קירור.

אוברסיז אשדוד
* מסוף מכולות רשוי (3 אתרים).
* מסוף מכולות חופשי.
* מחסן ערובה.
* מחסן חופשי.

 

מתקנים נוספים
* מחסן ערובה נתב"ג
* מסוף מטענים אווירי נתב"ג