ערכי החברה

הדפס

 

מצוינות בשירות לקוחות
     עמידה בציפיות הלקוח, תגובה מהירה, גמישות תפעולית 

שמירה על איכות הסביבה
     עמידה בתקנים, טיפול בחומ"ס, שימור הסביבה ומיחזור 

יושר, אמינות ואתיקה מקצועית ללא פשרות
     שמירה על רכוש הלקוחות, סודות מסחריים, דיווחים, חוקים ותקנות

איכות בכל היבט של פעילויות הקבוצה
     תהליכים, כלים, ניהול, טכנולוגיה, חדשנות

עובדי הקבוצה  - המשאב החשוב ביותר להצלחתה
    טיפוח העובד וסביבת העבודה, הדרכה, כיווני פיתוח

תרומה לקהילה
     תמיכה בתרבות ובחינוך