"אוברסיז קומרס" בע"מ

הדפס

"אוברסיז קומרס" בע"מ הוקמה בשנת 1967 והינה בשליטת
אמיליה פיתוח (מ.ע.ו.פ) בע"מ (כ-37%) ויתר המניות (כ-63%) מוחזקות ע"י הציבור.

הקבוצה עוסקת במתן שירותים לוגיסטיים כוללים של כל מרכיבי שרשרת האספקה

"מן הנמל ועד המדף".
הקבוצה מנהלת ומתפעלת מסופי מטענים ומכולות בפיקוח המכס, מחסני ערובה,
מרכזים לוגיסטיים ומספקת שירותים לוגיסטיים כוללים במתקניה המשתרעים על שטח כולל של כ- 430 אלף מ"ר בארץ ובחו"ל